LİTHOFİN KF SCHİMMEL-EX

  • Siyahlaşmış küf ve mantar lekelerini yok eder
  • Bitki kaynaklı renk değişimlerini yok eder
  • Hızlı etki eder
  • Konsantre – Yüksek verimli

Açıklama