Esd Zemin Kaplama

unica-b

Esd Zemin Kaplama

Esd Zemin Kaplama Nedir?
Esd zemin kaplama; halı kaplı bir zeminde yürüdükten sonra bir kapı koluna veya metal bir nesneye dokunduğumuzda küçük bir elektrik “şoku” veya statik elektrik boşalması yaşamışızdır. En kötü ihtimalle, bu elektrik deşarjları can sıkıcıdır, ancak ya hassas elektronik cihazlarla uğraşıyorsanız?

Yarı iletkenler ve aviyonik aletler gibi hassas elektronikleri üreten ve bakımın yapan tesislerin hem ekipmanı hem de çalışanları korumak için kapsamlı planlara ihtiyacı vardır. Çoğu zaman, statik kontrollü zemin kaplamaları bu planın bir parçasıdır.

Statik Elektriğin Tehlikeleri

Hepimiz günlük olarak statik elektrikle temasa geçsek de bu nadiren rahatsız edicidir. Ancak hassas elektronikler, patlayıcı maddeler veya uçucu kimyasalları işleyen ve üreten tesislerde statik elektrik çeşitli şekillerde tehdit oluşturabilir.

Hassas Parçalarda Hasar

Elektrostatik deşarjla ilgili en yaygın sorun, hassas elektronik ekipman parçalarının zarar görmesidir ve genellikle hatalı parça kullanımda olana kadar tespit edilemiyebilir. Örneğin günümüzün yarı iletkenleri, bir santimetrenin sadece birkaç milyonda biri kadar olan mesafeleri ölçebilir ve küçük elektriksel hasarlar bile hassasiyeti ciddi şekilde etkileyebilir.

Çalışan Güvenliği

Statik elektriğin neden olduğu küçük şokları genellikle özellikle tehlikeli olaylar olarak düşünmeyiz, ancak üretim ortamında küçük bir şok bile ciddi hasara neden olabilir. Bir şoka tepki olarak elini hızla çeken veya sıçrayan bir işçi, kendisini veya tehlikeli ekipman kullanan diğer çalışanları tehlikeye atabilir.

Patlama Riski

Uçucu kimyasallar ve patlayıcı maddelerle çalışırken, küçük bir elektrostatik olay bile yıkıcı sonuçlar doğuran bir patlayıcı reaksiyonu tetikleyebilir. Nadir durumlarda, statik elektrik, deşarj sırasında gerçek bir kıvılcıma neden olacak kadar birikebilir.

Elektrostatik Deşarj (ESD) ve İletken Zemin Kaplama Nedir?
ESD zemin kaplama, döşeme olarak da bilinen elektrostatik enerji tüketen zeminler, topraklama çubuğu gibi çalışır. Statik elektriğin içinden güvenli bir şekilde akmasına ve yükün daha sonra odadan çıkarıldığı bir topraklama noktasına ulaşmasına izin verecek düzeyde iletkendir. ESD zemin kaplama epoksi ve üretan döşeme sistemleri, belirli bir alanda belirli bir elektrik enerjisi seviyesinin sürekli olarak boşaltılmasına ve dağıtılmasına izin vererek güvenliği artırır.

ESD ve iletken zemin kaplama sistemlerini genellikle nerede kullanıyoruz?
ESD Zemin Kaplama ve İletken Zemin Kaplama Sistemlerini Genellikle Nerede Kullanıyoruz?
ESD zemin kaplama sistemleri tipik olarak elektroniklerin korunmasını gerektiren tesislerde kullanılır. İletken zemin kaplama sistemi potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılır. Bu nedenle, tesislerde hassas elektronikler veya uçucu, dengesiz malzemeler kullanılıyorsa, UNİCA’nın ESD zemin kaplama sistemleri bu konuda mükemmel çözümler sunar.