http://www.ardex.com.tr/urun/ardex-repmur-f/

 

ARDEX REPMUR F

DOLGU, DÜZELTME VE TAMİR HARCI

 • BOŞLUK VE ÇATLAK DOLDURMA
 • ORTA – YÜKSEK MUKAVEMET
 • İÇ GERİLMELERİ ÇOK DÜŞÜK
 • YÜKSEK TİKSOTROPİ
 • ELLE, MALA İLE VEYA PÜSKÜRTÜLEREK UYGULANABİLİR
 • İNCE VEYA KALIN UYGULANABİLİR
 • ELYAF KATKILI
 • UYGULAMASI ÇOK KOLAYDIR
 • KLORİD İÇERMEZ
 • TEK KATTA 70 MM’YE KADAR UYGULAMA İMKANI

 

 

ARDEX REPMUR F – GENEL BİLGİLER

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlarda

Betonarme Yüzeylerin tamir, dolgu ve tesviyesi için, betonarme kesitler arasındaki boşlukların doldurulması için, prekast elemanların tamirinde, betonarme elemanların tamirinde (balkon köşeleri, kirişler vb.)

Ürün Özellikleri
İç ve dış mekanlarda

 • Beton yüzeylere mükemmel yapışır.
 • İç gerilimi olmadan sertleşerek rötre oluşumunu engeller.
 • Yüksek mekanik mukavemet gösterir.
 • Elle, mala ile veya püskürtülerek uygulanabilir.
 • Yüksek aşınma mukavemeti gösterir.
 • 0,5mm den 70 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.

Ambalaj:

25 kg kraft torba

Raf ömrü ve depolama:

Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

 

 

ARDEX REPMUR F – TEKNİK BİLGİLER

Karışım oranı:

25 kg’lık torba için yaklaşık 4,0 – 4,25 lt su

Kuru toz yoğunluğu:

Yaklaşık 1,5 kg/l

Taze harç yoğunluğu:

Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,70 kg toz/m²-mm

Çalışma/Kova Bekletme Süresi*:

Yaklaşık 2,5 saat

*+20°C sıcaklık ve %65 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yaklaşık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklıklar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem bu süreleri uzatır.

Korozyona karşı davranış:

Metallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez

Basınç dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

Eğilme dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 2,0 N/mm²

GHS/CLP sınıflandırması:

GHS 05, Tahriş Edici
Uyarı kelimesi: Tehlike

GGVSEV/ADR sınıflandırması:

Yok